Turvallisuuskoordinaattorikoulutus

VERKKOKOULUTUS JULKAISTAAN Lähiaikoina

sisältää lounaan, kahvit ja todistuksen / kortin

Hinta: 121,00 + alv / Päivä

Peruskurssista saa turvallisuuskoordinaattoritodistuksen, jatkokoulutus on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät ole koskaan tehneet koordinaattorin tehtäviin kuluvaa dokumentointia.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (VNA 205/2009) tuli voimaan 1.6.2009. Asetus edellyttää, että rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä työturvallisuusvastaava eli turvallisuuskoordinaattori. Koulutus antaa tarvittavat perustiedot ja valmiudet toimia turvallisuuskoordinaattorina sekä käynnissä olevissa että käynnistyvissä uudis-, korjaus-, infra- ja kunnossapitohankkeissa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu rakennusalalla työskenteleville henkilöille, joiden toimenkuvaan kuuluu tai tulee kuulumaan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi projektipäälliköille, projekti- insinööreille, isännöitsijöille sekä muille sellaisille henkilöille, jotka toimivat rakennushankkeissa tehtävissä, joissa on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuusasioihin.

Koulutuksessa käsiteltävät asiat

  • Turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvan määrittely
  • Päätehtävät
  • Vastuut ja toimivaltuudet
  • Asiakirjat ja dokumentointi
  • Tehtävää koskeva työturvallisuuslainsäädäntö ja asetukset
  • Viranomaisyhteistyö

Pyydä tarjous ryhmälle, ota yhteyttä tai soita 040 160 1816